Skip to main content
15 & 16 MART 2024

Mi profil

Inskribí bo proyekto via di e wèpsait aki mes, promé ku 16 yanüari 2023. Pa por inskribí bo mester tin un deskripshon kòrtiku di bo proyekto i tambe un idea di kiko e gastunan lo ta. Via di e wèpsait aki mes bo ta hasi bo petishon pa un aporte finansiero p'un máksimo di 1100 florin.