Skip to main content
15 & 16 MAART 2024

Strea nan ku abilidat

Strea nan ku abilidat
Dit jaar gaan we een sociale activiteit organiseren met onze volwassenen en mensen met een beperking, samen met twee organisaties die werken met volwassenen en mensen met een beperking. Ons doel voor deze dag is om de focus van deze groepen te verplaatsen van hun dagelijkse omgeving en de eenzaamheid waarmee ze geconfronteerd worden in onze gemeenschap. Zo kunnen ze samen een plezierige dag beleven door verschillende spellen te spelen die hen helpen nadenken, samenwerken, delen met anderen en zo elkaar helpen om een doel te bereiken en beslissingen te nemen.
Onze Handicaps Rights Foundation (HRF) staat voor de rechten van personen met beperkingen en onze ouderen die ons dagverblijf bezoeken, zodat ze kunnen deelnemen aan de gemeenschap zoals ieder ander in de samenleving.